Mẫu đơn xin thuê lại đất

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
166
lượt xem
8
download

Mẫu đơn xin thuê lại đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin thuê lại đất', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin thuê lại đất

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….Ngày…tháng…năm… ĐƠN XIN THUÊ LẠI ĐẤT Kính gửi: .................................................................................. (Ghi rõ tổ chức kinh doanh cơ sở hạ tầng và cho thuê lại đất) 1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê lại đất:.......................................................... 2. Địa chỉ:........................................................Điện thoại:.......................................... 3. Vị trí khu đất xin thuê lại: ....................................................................................... 4. Diện tích thuê:......................................................................................................... 5. Thời hạn thuê: ......................................................................................................... 6. Mục đích sử dụng: .................................................................................................. 7. Cam kết: − Sử dụng đất đúng mục đích của khu công nghiệp (khu chế xuất) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; − Trả tiền thuê đất đủ đúng hạn; − Các cam kết khác (nếu có)….. Tổ chức (hoặc cá nhân) thuê đất (Ký và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản