Mẫu "Đơn xin thuyên chuyển công tác"

Chia sẻ: minhhanhbht

Tài liệu là biểu mẫu viết đơn xin thuyên chuyển công tác

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Mẫu "Đơn xin thuyên chuyển công tác"

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcđơn xin thuyên chuyển công tác.

Kính
gửi : .......................................................................................................................................
......................................................
...............................................................................................................................................
..........
...............................................................................................................................................
..........
Tôi
là: ...........................................................................................................................................
.....Nam (nữ):......................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................
Quê quán:
...............................................................................................................................................
...................................................................................
Chỗ ở hiện nay:
...............................................................................................................................................
...................................................................................
Hiện đang công tác tại đơn vị trường:
...............................................................................................................................................
...................................................................................
Giáo viên môn ..............................trình độ đào tạo.....................................Tốt nghiệp
loại..................................
Chức vụ hiện nay: ................................................Hệ đào tạo chính quy( tại
chức)...........................................
Vào ngành giáo dục năm............................Đã công tác tại đơn vị được mấy
năm............................
Hệ số mức lương hiện hưởng.........................................................mã
ngạch .................................................................
Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam .......................................... ngày chính
thức.....................................
I. Hoàn cảnh gia đình (ghi rõ hoàn cảnh gia đình mình và gia đình chồng (vợ) nếu có
gồm cha, mẹ, anh chị em ruột).
...............................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................

II. Hoàn cảnh bản thân:
...............................................................................................................................................
.......................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
III. Kết quả công tác và thành tích đã đạt được trong quá trình công tác (mức độ hoàn
thành nhiệm vụ, lao động giỏi, chiến sỹ thi đua, giáo viên giỏi, giấy khen, bằng
khen...)
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
IV. Kỷ luật (mức độ vi phạm kỷ luật, hình thức kỷ luật).
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
V. Lý do xin thuyên chuyển:
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
VI. Đơn vị xin thuyên chuyển đến:
...............................................................................................................................................
....................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức và pháp luật.
Ngày............tháng............năm 2006
Người khai ký tên

VII. Nhận xét và xác nhận của thủ trưởng đơn vị.
1. Nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, hiệu quả đã đạt được
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
.........................................................................................
2. Xác nhận lời khai của người viết đơn
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
3. ý kiến đề nghị
...............................................................................................................................................
.......................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
.........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................

Ngày............ tháng............ năm 2006
Ký tên đóng dấu


cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcđơn xin thuyên chuyển công tác.

Kính
gửi : .......................................................................................................................................
......................................................
...............................................................................................................................................
..........
...............................................................................................................................................
..........
Tôi
là: ...........................................................................................................................................
.....Nam (nữ):......................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................
Quê quán:
...............................................................................................................................................
...................................................................................
Chỗ ở hiện nay:
...............................................................................................................................................
...................................................................................
Hiện đang công tác tại đơn vị trường:
...............................................................................................................................................
...................................................................................
Giáo viên môn ..............................trình độ đào tạo.....................................Tốt nghiệp
loại..................................
Chức vụ hiện nay: ................................................Hệ đào tạo chính quy( tại
chức)...........................................
Vào ngành giáo dục năm............................Đã công tác tại đơn vị được mấy
năm............................
Hệ số mức lương hiện hưởng.........................................................mã
ngạch .................................................................
Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam .......................................... ngày chính
thức.....................................
I. Hoàn cảnh gia đình (ghi rõ hoàn cảnh gia đình mình và gia đình chồng (vợ) nếu có
gồm cha, mẹ, anh chị em ruột).
...............................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................

II. Hoàn cảnh bản thân:
...............................................................................................................................................
.......................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
III. Kết quả công tác và thành tích đã đạt được trong quá trình công tác (mức độ hoàn
thành nhiệm vụ, lao động giỏi, chiến sỹ thi đua, giáo viên giỏi, giấy khen, bằng
khen...)
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
IV. Kỷ luật (mức độ vi phạm kỷ luật, hình thức kỷ luật).
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
V. Lý do xin thuyên chuyển:
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................
VI. Đơn vị xin thuyên chuyển đến:
...............................................................................................................................................
....................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức và pháp luật.
Ngày............tháng............năm 2006
Người khai ký tên

VII. Nhận xét và xác nhận của thủ trưởng đơn vị.
1. Nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, hiệu quả đã đạt được
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
.........................................................................................
2. Xác nhận lời khai của người viết đơn
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
3. ý kiến đề nghị
...............................................................................................................................................
.......................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................................................................................
.........................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................

Ngày............ tháng............ năm 2006
Ký tên đóng dấu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản