Mẫu đơn xin xác nhận học tập

Chia sẻ: dieuchinhtoan1989

Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu - Mẫu đơn xin xác nhận học tập

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận học tập

Download từ website        ấn Luậ  – Công ty Bắc Việt Luật
 Tư V t

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gởi: Ban Giám hiệu trường……………….

Tôi tên:....................................................... Mã số sinh viên:...................
Ngày sinh:.................Hộ khẩu thường trú:.............................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Hiện đang học lớp (ngành):..................................... Khóa:....................
Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………………..
Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường........ …… thơ xin
xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học
Lý do xác nhận:.......................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

............ , ngày …..tháng…..năm……..
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG……
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản