Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu đơn xin xác nhận học tập

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

3
2.957
lượt xem
214
download

Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu - Mẫu đơn xin xác nhận học tập

Lưu

Mẫu đơn xin xác nhận học tập
Nội dung Text

  1. Download từ website        ấn Luậ  – Công ty Bắc Việt Luật  Tư V t CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gởi: Ban Giám hiệu trường………………. Tôi tên:....................................................... Mã số sinh viên:................... Ngày sinh:.................Hộ khẩu thường trú:............................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Hiện đang học lớp (ngành):..................................... Khóa:.................... Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường ………………….. Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường........ …… thơ xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học Lý do xác nhận:....................................................................................... .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu. ............ , ngày …..tháng…..năm…….. Người làm đơn (ký tên, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG……
Đồng bộ tài khoản