MẪU ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
551
lượt xem
27
download

MẪU ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 10 trường thpt dân tộc nội trú tỉnh', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH

  1. SỞ GD&Đ BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRƯỜNG PT DTNT TỈNH ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH Năm học … - … Kính gởi: Hội đồng tuyển sinh trường THPT DTNT tỉnh Bình Phước. ảnh 3x4 Họ và tên thí sinh:………..……nam/n ữ……….Dân tộc:..…... Ngày sinh:…… …..…Nơi sinh:…………………..… Chỗ ở hiện tại:…………..………………………………… 1.Học ban:: KHTN (có số điểm TBCN Toán, Lý, Hoá, Sinh từ 6 điểm/môn trở lên)………… KHXH (có số điểm TBCN Văn, Sử, Địa, Anh văn từ 6 điểm/môn trở lên)…….. 2.Kết quả rèn lưyện, học lực và hạnh kiểm mỗi năm ở THCS..
  2. Năm học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng Học lực Hạnh kiểm Điểm TB 3. Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên: B1 ; B2 ; B3; Tổng điểm được ưu tiên……..…. 4. Điểm cộng thêm cho đối tượng khuyến khích: C1; C2; C3; C4. Tổng điểm được khuyến khích……………………. Tôi xin cam đoan phần khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn tàon trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng tuyển sinh. ….., ngày….tháng…năm 20 Xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS (Thí sinh ký ghi rõ họ tên) (Nơi đang theo học) Xác nhận của UBND xã (phường) nơi cư trú.,
Đồng bộ tài khoản