Mẫu dự toán chi tiết xây dựng đối với dự án xây dựng mô hình trình diễn

Chia sẻ: vang_phanboi

Tài liệu tham khảo mẫu dự toán chi tiết xây dựng đối với dự án xây dựng mô hình trình diễn (Áp dụng đối với các dự án xây dựng mô hình trình diễn)

Nội dung Text: Mẫu dự toán chi tiết xây dựng đối với dự án xây dựng mô hình trình diễn

Tên Đơn vị: Mẫu DT-01/KNQG

DỰ TOÁN CHI TIẾT
(Áp dụng đối với các dự án xây dựng mô hình trình diễn)

Tên/nội dung dự án:
Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện:
Số điểm trình diễn:
A- Quy mô và địa bàn triển khai
Số Địa bàn triển khai Quy Số hộ Vùng/ đối tượng Thời gian triển khai
TT (Xã, huyện, tỉnh) mô tham gia tham gia (từ .......đến ..........)
Cộng
B- Dự toán kinh phí hỗ trợ
I. Vật tư hỗ trợ:
Tính riêng và lần lượt cho từng vùng có cùng mức hỗ trợ:
1 Vùng Đồng bằng
2 Vùng miền núi, vùng sâu, bãi ngang ven biển
3 Vùng miền núi, vùng sâu, biên giới đối tượng là hộ nghèo
4 Vùng hải đảo

Tính cho 1 đơn vị quy mô (ha, 1.000 con, ….)
Số Diễn giải ĐV Theo Kinh phí hỗ trợ Hội đồng duyệt
TT nội dung tính yêu cầu Số Đơn giá Thành tiền Số Đơn giá Thành tiền
mô hình lượng (1.000đ) lượng (1.000đ)
1.1- Vùng đồng bằng
a Giống, thiết bị
b Phân bón, thức ăn, ..

DT-01 Page 1
c Thuốc BVTV, Thú y,...
….
1.2- Vùng miền núi, ..
a Giống, thiết bị
b Phân bón, thức ăn, ..
c Thuốc BVTV, Thú y,...
….
1.3- Hộ nghèo vùng miền núi
a Giống, thiết bị
b Phân bón, thức ăn, ..
c Thuốc BVTV, Thú y,...
1.4- Hải đảo
a Giống, thiết bị
b Phân bón, thức ăn, ..
c Thuốc BVTV, Thú y,...
….

Tính tổng cộng vật tư (lấy tổng quy mô từng vùng nhân với bảng tính cho 1 đơn vị quy mô)
a Giống, thiết bị
b Phân bón, thức ăn, ..
c Thuốc BVTV, Thú y,...Tổng vật tư

II- Các nội dung khác (tính chung cho cả dự án)
Số Diễn giải nội dung Đơn Đơn vị đề nghị Hội đồng duyệt
vị Số Đơn giá Thành tiền Số Đơn giá Thành tiền
TT tính lượng (1.000đ) lượng (1.000đ)

2.1 Chi triển khai:
2.1.1. Tập huấn kỹ thuật
In tài liệu


DT-01 Page 2
Giảng viên
Thuê hội trường
Nước uống
Tiền ăn
Khác (nếu có)

2.1.2. Tham quan hội thảo:
In tài liệu
Thuê hội trường
Thuê xe, xăng xe
Nước uống
Tiền ăn
Khác (nếu có)
2.1.3. Tổng kết:
Tài liệu
Hội trường
Nước uống
Tiền ăn
Khác (nếu có)


2.3 Chi Tuyên truyền
Xây dựng biển báo, Panô
Tuyên truyền, phổ biến

2.4. Thuê cán bộ chỉ đạo
Số người X số tháng


2.5. Xăng xe kiểm tra, quản lý
Xăng dầu, thuê xe
Công tác phí


DT-01 Page 3
Cộng II (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

Tổng kinh phí (I+II):
Bằng chữ:
Ngày tháng năm 200...
Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu)
Phê duyệt của Hội đồng thẩm định
Sau khi xem xét nội dung và thẩm tra dự toán chi tiết, Hội đồng thống nhất phê duyệt
Tên dự án:
Thời gian thực hiện:
Tổng qui mô:
Tổng kinh phí: Chia ra các năm:
Tr.đó: - Vật tư: Năm 200 :
…...- Khác: Năm 200 :
…...Năm 200 :
…...
Ngày tháng năm 200...
Các thành viên Hội đồng Thư ký Chủ tịch Hội đồng
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu)
DT-01 Page 4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản