Mẫu duyệt quyết định của thủ tướng chính phủ

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
167
lượt xem
11
download

Mẫu duyệt quyết định của thủ tướng chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu duyệt quyết định của thủ tướng chính phủ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu duyệt quyết định của thủ tướng chính phủ

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……../TTg Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày ….. tháng ….. năm …… QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ban hành ……… (1) ……………. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………… Xét đề nghị của ……………………………………………………………………………………………. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản ……… (2) ……………………………………………. Điều 2. ……………………………………………………………………………………………………….. Điều . ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - …….. (Hoặc K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - ……. PHÓ THỦ TƯỚNG) - Lưu (Ký tên, đóng dấu) ----------------- 1. Tên Quy định (Quy chế) … 2. Tên Quy định (Quy chế) thống nhất ở (1).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản