Mẫu giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương ) và theo lợi nhuân năm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
454
lượt xem
62
download

Mẫu giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương ) và theo lợi nhuân năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương ) và theo lợi nhuân năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương ) và theo lợi nhuân năm

  1. MẪU SỐ 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Bộ, ngành, địa phương Tên công ty GIẢI TRÌNH XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG THEO TỔNG DOANH THU, TỔNG DOANH THU TRỪ TỔNG CHI PHÍ (CHƯA CÓ LƯƠNG) VÀ THEO LỢI NHUẬN NĂM.... Số Chỉ tiêu tính đơn giá Đơn vị Số báo cáo năm Kế hoạch TT tính trước (năm....) năm...... Kế hoạch Thực hiện 1 2 3 4 5 6 I CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH TÍNH ĐƠN GIÁ 1 Tổng doanh thu Tr.đồng 2 Tổng chi phí (chưa có lương) Tr.đồng 3 Lợi nhuận Tr.đồng 4 Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước Tr.đồng
  2. II ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG 1 Lao động định mức (1) Người 2 Lao động thực tế sử dụng BQ Người 3 Hệ số lương theo cấp bậc công việc BQ (1) 4 Hệ số phụ cấp BQ tính trong đơn giá (1) 5 Mức lương tối thiểu của công ty lựa chọn 1.000đ/th 6 Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên Tr.đồng trách đoàn thể: 7 Quỹ tiền lương tính thêm khi làm việc vào Tr.đồng ban đêm tính trong đơn giá 8 Đơn giá tiền lương III QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM KẾ HOẠCH THEO ĐƠN Tr.đồng GIÁ IV QUỸ PHỤ CẤP, CHẾ ĐỘ KHÁC (NẾU CÓ) Tr.đồng KHÔNG ĐƯỢC TÍNH TRONG ĐƠN GIÁ (1) V QUỸ TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ NGOÀI KẾ Tr.đồng HOẠCH (1) VI TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG CHUNG (III + IV + V) Tr.đồng
  3. VII NSLĐ BQ (Theo chỉ tiêu tính đơn giá): 1 NSLĐ BQ tính theo lao động định mức Tr.đồng 2 NSLĐ BQ tính theo lao động TTSD BQ: Tr.đồng VIII TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN THEO ĐƠN GIÁ: 1 Tiền lương BQ tính theo lao động định mức 1.000đ/th 2 Tiền lương BQ tính theo lao động thực tế 1.000đ/th SDBQ Ghi chú: (1) Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 trong mục II và các Mục IV, V và VI đều là chỉ tiêu tổng hợp, công ty phải có giải trình và thuyết minh chi tiết các chỉ tiêu này cho năm kế hoạch. Người lập biểu ......, ngày....... tháng....... năm......... (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản