Mẫu giảm trừ gia cảnh cho người

Chia sẻ: concanhcam

Tài liệu tham khảo mẫu giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN

Nội dung Text: Mẫu giảm trừ gia cảnh cho người

Mẫu số: 09C/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
Phụ lục 84/2008/TT_BTC ngày 30/9/2008
của Bộ Tài chính)

GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN )

[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:................…………………………………………

[02] Mã số thuế: -

[03] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….………………………………...

[04] Mã số thuế: -

[05] Số CMND vợ (chồng)…………………[06] Số hộ chiếu vợ (chồng)……..…………
Đơn vị tiền: đồng Việt
Nam
Quan Số tháng được Thu nhập
Ngày Số CMND/
STT Họ và tên Mã số thuế hệ với tính giảm trừ được giảm
sinh hộ chiếu
ĐTNT trong năm trừ
[07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]
1
2
3
4

Tổng cộng [14] [15]
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những
số liệu đã khai./.

………, ngày … tháng …năm ……
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)
22
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản