MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Chia sẻ: doimattuhu

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Nội dung Text: MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Mẫu sô BM03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------


GIẤY BIÊN NHẬN
Tôi là:..............................................................................................................
Số tiền là: ........................................................................................................
Bằng chữ:........................................................................................................
Về việc:...........................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Ba Đồn, ngày tháng năm 2011
Người nhận ký tên
Mẫu sô BM03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------


GIẤY BIÊN NHẬN
Tôi là:............................................................................................................
Số tiền là: .....................................................................................................
Bằng chữ:......................................................................................................
Về việc:.........................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Ba Đồn, ngày tháng năm 2011
Người nhận ký tên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản