MẪU GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ

Chia sẻ: jolie

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy biên nhận hồ sơ', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: MẪU GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ

Lưu HCTC BM1 BM1
Cty Cty
Số:........... /HCTC/BM1 Số:........... /HCTC/BM1
BIÊN NHẬN BIÊN NHẬN
Đã nhận hồ sơ xin việc của: Phòng HCTC có nhận hồ sơ xin việc của Anh (Chị):

Địa chỉ: Địa chỉ:

Hẹn trở lại lúc:............ giờ, ngày:………….. Anh(Chị) cần có mặt tại Cty lúc:…....... giờ, ngày:……………..
Để: I. Bổ túc hồ sơ Để: I. Bổ túc hồ sơ
II. Dự phỏng vấn II. Dự phỏng vấn
III.Thi tay nghề III.Thi tay nghề
Ngày tháng năm 20….. Ngày tháng năm 20…..
Người nhận hồ sơ ký và ghi Họ tên. PHÒNG HCTC.......................... Người nộp hồ sơ giữ Biên nhận này
Lưu HCTC BM1 BM1
Cty Cty
Số:........... /HCTC/BM1 Số:........... /HCTC/BM1
BIÊN NHẬN BIÊN NHẬN
Đã nhận hồ sơ xin việc của: Phòng HCTC có nhận hồ sơ xin việc của Anh (Chị):

Địa chỉ: Địa chỉ:

Hẹn trở lại lúc:............ giờ, ngày:………….. Anh(Chị) cần có mặt tại Cty lúc:…....... giờ, ngày:……………..
Để: I. Bổ túc hồ sơ Để: I. Bổ túc hồ sơ
II. Dự phỏng vấn II. Dự phỏng vấn
III.Thi tay nghề III.Thi tay nghề
Ngày tháng năm 20….. Ngày tháng năm 20…..
Người nhận hồ sơ ký và ghi Họ tên. PHÒNG HCTC.......................... Người nộp hồ sơ giữ Biên nhận này
Lưu HCTC BM1 BM1
Cty Cty
Số:........... /HCTC/BM1 Số:........... /HCTC/BM1
BIÊN NHẬN BIÊN NHẬN
Đã nhận hồ sơ xin việc của: Phòng HCTC có nhận hồ sơ xin việc của Anh (Chị):

Địa chỉ: Địa chỉ:

Hẹn trở lại lúc:............ giờ, ngày:………….. Anh(Chị) cần có mặt tại Cty lúc:…....... giờ, ngày:……………..
Để: I. Bổ túc hồ sơ Để: I. Bổ túc hồ sơ
II. Dự phỏng vấn II. Dự phỏng vấn
III.Thi tay nghề III.Thi tay nghề
Ngày tháng năm 20….. Ngày tháng năm 20…..
Người nhận hồ sơ ký và ghi Họ tên. PHÒNG HCTC.......................... Người nộp hồ sơ giữ Biên nhận này
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản