Mẫu giấy cam kết không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ

Chia sẻ: mattroi_thuytinh

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy cam kết không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ

Nội dung Text: Mẫu giấy cam kết không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày .... tháng .... năm 200...

GIẤY CAM KẾT

Căn cứ vào Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng
thuỷ sản ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTS ngày 03 tháng 04 năm 2007 của Bộ trưởng
Bộ Thuỷ sản.

Cơ sở đăng ký:.........................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................................

Tel: .................................................................. Fax:................................................................

Xin cam kết không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm xin đăng ký lưu hành
dưới đây:Tên sản phẩm Thành phần Công dụng Nhà sản xuất
Cơ sở xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và quốc tế nếu vi phạm về quyền sở hữu
trí tuệ.Chủ cơ sở xin đăng ký lưu hành

(Ký, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản