Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Chia sẻ: snrise1812

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân của Sở kế hoạch và đầu tư

Nội dung Text: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Mẫu MG­1.
 
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Phòng đăng ký kinh doanh                 Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc
                                ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Số .................................................
  

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..................................................
 Tên giao dịch:  ..........................................................................................
Tên viết tắt.................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính..................................................................................
..................................................................................................................
Điện thoại:..................................Fax:................. Email: …………………........
3. Ngành, nghề kinh doanh ........................................................................
..................................................................................................................
 Vốn đầu tư ban đầu: .........................................................................................

5. Chủ doanh nghiệp. 
Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) .......................................Nam/Nữ
Sinh ngày  ...... ..../ ........../ .........Dân tộc: ............Quốc tịch:...........
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.................................................
Ngày cấp: ........./ .........../ ............   Nơi cấp: ...................………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
..................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................
..................................................................................................................
Chữ ký của chủ doanh nghiệp: 
.................................................................................................................. 
6. Tên, địa chỉ chi nhánh: 
..................................................................................................................
7. Tên, địa chỉ văn phòng đại 
diện: ..................................................................................................................
  
......,ngày........tháng .............năm ........ 
         Trưởng phòng đăng ký kinh doanh 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
  
(tiếp theo mẫu MG­1)
  
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
(tờ số:...) 
  
Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
  
Số  Số; Ngày,  Ngày, tháng,     Phòng ĐKKD
TT tháng, năm  năm chứng  Nội dung đăng ký  (ký, đóng 
thông báo  nhận đăng  thay đổi  dấu và ghi rõ 
thay đổi của  ký thay đổi họ tên)
doanh nghiệp
              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản