MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ (để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)

Chia sẻ: meomayhaman

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số 3-LS2

Nội dung Text: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ (để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh
thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết
định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh


Mẫu số 3-LS2




UBND TỈNH (THÀNH PHỐ).......

Quận (huyện):........................

Xã (phường)..........................

G I ẤY CHỨN G NHẬ N

T HÂN NHÂN TRON G GIA Đ ÌNH LI ỆT SĨ

(để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)

Uỷ ban nhân dân xã(phường): .................................................................................

Chứng nhận ông (bà):...............................................................................................

Nguyên quán:............................................................................................................

Có những thân nhân chủ yếu sau:



Họ và tên Năm Quan Nghề nghiệp và chỗ Ghi chú (nếu chết thì ghi
STT
hệ ở hiện nay rõ ngày, tháng, năm)
sinh
Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh
thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết
định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh




Ghi chú những điều cần thiết ( gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống
Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt
sỹ).............................…………....................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh
thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết
định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

.......................................................................……..............................................

Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm
ghi trong giấy chứng nhận này.




......., ngày..... tháng..... năm......

TÂM. GIA ĐÌNH TÂM .UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ,
PHƯỜNG
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản