Mẫu giấy chứng nhận thời gian công tác làm việc

Chia sẻ: jindo2000

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận thời gian công tác làm việc ( làm nhiệm vụ quốc tế hoặc qui lập mộ liệt sĩ ) , mẫu số 1 kèm theo thông tư 166/2006/TT-BQP của Bộ quốc phòng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản