MẪU GIẤY CHUYỂN VIỆN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

Chia sẻ: lucmoiiu

SỞ Y TẾ ……………………………… BV…………………………………….. Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Mã số: 02/BV-01 Số lưu trữ: GIẤY CHUYỂN VIỆN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Kính gửi: Bệnh viện chúng tôi trân trọng giới thiệu: - Họ và tên bệnh nhân: Tuổi: ................. Nam / Nữ - Dân tộc: ................................................................. Ngoại kiều: .................................................. - Nghề nghiệp: ......................................................... Nơi làm việc: ............................................... - BHYT: giá trị từ: …./…./201... đến …./…../201… Số thẻ:...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản