Mẫu giấy công tác

Chia sẻ: Đặng Việt Dũng | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

0
1.214
lượt xem
138
download

Mẫu giấy công tác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy công tác có xác nhận của đơn vị nơi đến liên hệ công tác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy công tác

  1. TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày ____ tháng____ năm 20_____ MẪU GIẤY CÔNG TÁC Đơn vị liên hệ công tác: ____________________________________________________________ Địa điểm công tác: ____________________________________________________________ Ngày, giờ đến liên hệ công tác: Ngày liên hệ Giờ Họ tên cán bộ Xác nhận của đơn vị liên hệ công tác TT công tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đồng bộ tài khoản