Mẫu giấy đặt cọc

Chia sẻ: phungnhi2011

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy đặt cọc', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Mẫu giấy đặt cọc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY ĐẶT CỌC


Hôm nay, ngày … tháng … năm 2006, tại Số ___________________, Thành phố Hà
Nội, chúng tôi gồm:BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

Bà _________, CMND số ___________________tại CA thành phố Hà Nội

Và Ông ______________, CMND số _______________thành phố Hà Nội.

Đồng sở hữu ngôi nhà số

Bà ___________đã uỷ quyền toàn bộ cho Ông ______________(có Giấy uỷ quyền kèm
theo) trong việc bán ngôi nhà tại số __________________________________________.BÊN MUA (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

Ông/Bà: …

Sinh ngày:

Hộ khẩu thường trú:

CMND số:Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất thoả thuận những điều khoản sau:

Điều 1: Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là: … để đảm bảo cho việc thực hiện Hợp đồng
mua/bán ngôi nhà tại số
1
Điều 2: Khi Hợp đồng mua/bán nhà được thực hiện, số tiền trên sẽ được trừ vào nghĩa vụ
trả tiền của Bên B. Nếu Bên B từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì số tiền
trên sẽ thuộc về Bên A. Nếu Bên A từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì
ngoài việc phải trả lại cho Bên B số tiền trên, Bên A còn phải trả cho Bên A số tiền là…

Điều 3: Hai bên cùng đọc lại những điều trên, hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây
để làm bằng chứng.BÊN A BÊN B
NGƯỜI LÀM CHỨNG 1 NGƯỜI LÀM CHỨNG 2
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản