Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

Chia sẻ: Tuyen Thon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
180
lượt xem
21
download

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh............................................. 1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................................... Nam/Nữ Chức danh: ......................................................................................................................... Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:....................................... Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:.......................................................................... Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ................................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

  1. Phụ Lục I-7 Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh............................................. 1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................................... Nam/Nữ Chức danh: ......................................................................................................................... Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:....................................... Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:.......................................................................... Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ................................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................ Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................................... Điện thoại: ....................................... Fax: .......................................................................... Email: .............................................. Website: ................................................................... Là đại diện theo pháp luật của công ty 2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa) .................................................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .......................................................................... Loại hình doanh nghiệp: .................................................................................................... Do:..................................................................... Cấp ngày: ......./......./............................... Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................... Điện thoại: ....................................... Fax: .......................................................................... Email: .............................................. Website: ................................................................... ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ SAU: 1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:................................................................. - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ......................................................................... - Tên công ty viết tắt:.......................................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................
  2. ............................................................................................................................................. Điện thoại: .................................................... Fax: ............................................................. Email: ........................................................... Website: ...................................................... 3. Ngành, nghề kinh doanh: STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân) 4. Vốn điều lệ: .................................................................................................................... - Tổng số cổ phần: ............................................................................................................... - Mệnh giá cổ phần: ............................................................................................................. 5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:................................................ .............................................................................................................................................. 6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ..................................................................... 7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):..................... 8. Người đại diện theo pháp luật: Họ và tên: ............................................................................................................................ Chức danh: ......................................................................................................................... Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:....................................... Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:.......................................................................... Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ................................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................ Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................................... Điện thoại: ....................................... Fax: .......................................................................... Email: .............................................. Website: ................................................................... 9. Tên, địa chỉ chi nhánh: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
  3. 8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Tôi và các thành viên cam kết: - Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; - Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. ......, ngày...... tháng....... năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký và ghi rõ họ tên) Kèm theo giấy đề nghị chuyển đổi: - ................... - ................... - ...................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản