Mẫu giấy đề nghị khen thưởng thành tích

Chia sẻ: donna230882

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị khen thưởng thành tích

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị khen thưởng thành tích

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH LIÊN ĐỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------- -------o0o-------
V/v đề nghị khen thưởng thành tích

Số : /TTr-NBN Đông Hà, ngày 25 tháng 5 năm 2010
ĐỀ NGHỊ
(V/v đề nghị khen thưởng thành tích)

Kính gửi:

- Hội đồng thi đua khen thưởng Hội đồng Đội thành phố Đông Hà.
- Hội đồng thi đua khen thưởng Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị.

Năm học 2009 – 20109 nhờ những nỗ lực phấn đấu của toàn thể Liên đội. Liên
đội trường TH Nguyễn Bá Ngọc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-
2010. Đưa Liên đội ngày càng vững mạnh, thu hút nhiều đội viên tham gia vào các
hoạt động của tổ chức Đội. Góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm học, xứng đáng là trường TH đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu giữ vững danh hiệu
Trường tiên tiến cấp thanh phô.(Có báo cáo thành tích kèm theo).
̀ ́
Căn cứ vào hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng hội đồng Đội thành phố
Đông Hà, biên bản kiểm tra công tác Đội cuối năm của hội đồng đội thành phố Đông
Hà. Xét thành tích hoạt động của Liên đội. Liên đội kính đề nghị hội đồng thi đua khen
thưởng các cấp xem xét và công nhận danh hiệu thi đua trong năm học 2009-2010 cho
Liên đội như sau:
* Đề nghị danh hiệu thi đua của Chi đội: Phan Đình Phùng, Tô Vĩnh Diện
- Danh hiệu thi đua năm học 2009-2010: Chi đội mạnh.
* Đề nghị danh hiệu thi đua của Liên đội:
- Danh hiệu thi đua năm học 2009-2010: Liên đội mạnh cấp tỉnh
Liên đội kính đề nghị Hội đồng thi đua các cấp xem xét, công nhận các danh
hiệu thi đua cho tập thể của Liên đội như đã đề nghị trên nhằm động viên kịp thời,
thúc đẩy hoạt động đội trong nhà trường ngày một phát triển.

Liên đội trường TH Nguyễn Bá Ngọc xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của lãnh đạo trường T/M Liên đội
Tổng phụ tráchPhan Thị Thu Thủy
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản