Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Chia sẻ: utquan3311

Biểu mẫu giấy đề nghị tạm ứng dành cho sinh viên ngành kế toán

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Đơn vị:Doanh nghiệp A Mẫu số C32 – HD
Bộ phận: ……… Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị SDNS: ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài
Chính

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày … tháng 01 năm 2002
Số: 01
Kính gửi: Doanh ngiệp A
Tôi tên: AN
Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………………
Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 6.000.000 đồng
(Viết bằng chữ): Sáu triệu đồng
Lý do: Mua quạt máy
Chi tiết các mục tạm ứng:
-
-
-
-
Tổng cộng Số tiền: 6.000.000 đ
Thời hạn thanh toán: 03/01/2002

Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người đề nghị
Duyệt tạm ứng: .............. tạm ứng
254
Đơn vị:Doanh nghiệp A Mẫu số C32 – HD
Bộ phận: ……… Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị SDNS: ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày … tháng 01 năm 2002
Số: 02
Kính gửi: Doanh ngiệp A
Tôi tên: BÌNH
Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………..
Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 4.000.000 đồng
(Viết bằng chữ): Bốn triệu đồng
Lý do: Mua máy tính
Chi tiết các mục tạm ứng:
-
-
-
-
Tổng cộng Số tiền: 4000.000 đ
Thời hạn thanh toán: 06/01/2002

Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người đề nghị
Duyệt tạm ứng: .............. tạm ứng
255
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản