Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Chia sẻ: donna230882

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị tạm ứng MẪU SỐ C23 - H (Kèm theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài Chính)

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

MẪU SỐ C23 - H
TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC (Kèm theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 02/11/1996 của Bộ Tài Chính)
__________________
_____________


GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày ……. Tháng ……. Năm 20 …..
Số : …………..

Kính gởi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC


Tôi tên là : ………..………………………………………………………..
Bộ phận (hoặc địa chỉ) : ………………………………………………………………….
Đề nghị cho tạm ứng số tiền : ……….………………….. đồng
Viết bằng chữ : ………………………………………………………………….
Lý do tạm ứng : ………………………………………………………………….
Thời hạn thanh toán : ………………………………………………………………….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG PT. BỘ PHẬN
ỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
UBND TỈNH AN GIANG MẪU SỐ C23 - H
TRƯỜNG ĐẠi HỌC AN GIANG (Kèm theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 02/11/1996 của Bộ Tài Chính)
__________________
_____________


GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày ……. Tháng ……. Năm 200 …..
Số : …………..

Kính gởi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠi HỌC AN GIANG


Tôi tên là : ………..………………………………………………………..
Bộ phận (hoặc địa chỉ) : ………………………………………………………………….
Đề nghị cho tạm ứng số tiền : ……….………………….. đồng
Viết bằng chữ : ………………………………………………………………….
Lý do tạm ứng : ………………………………………………………………….
Thời hạn thanh toán : ………………………………………………………………….
Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG PT. BỘ PHẬN NGƯỜi ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản