Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Chia sẻ: donna230882

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị tạm ứng MẪU SỐ C23 - H (Kèm theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài Chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản