Mẫu giấy đề nghị tăng ca

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị tăng ca

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị tăng ca

 

  1. Mã tài liệu: NS – 19 – BM01 QUI ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG Ngày ban hành: GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG CA Ngày tăng ca : ………… tháng ………… năm 200 Lý do tăng ca: ................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................... Đề nghị công ty chấp thuận cho chúng tôi được tăng ca. THỜI GIAN BỘ Nhân viên ký Người xác nhận STT HỌ VÀ TÊN MSNV (Từ nhậ PHẬN ….đến…..) n Ngày ……. Tháng ……. Năm 200…. Người đề nghị Trưởng BP TP.Nhân sự
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản