Mẫu giấy đề nghị tăng ca

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị tăng ca

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị tăng ca

Mã tài liệu: NS – 19 – BM01
QUI ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0
QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG Ngày ban hành:GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG CA

Ngày tăng ca : ………… tháng ………… năm 200

Lý do tăng ca: ................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Đề nghị công ty chấp thuận cho chúng tôi được tăng ca.

THỜI GIAN
BỘ Nhân viên ký Người xác nhận
STT HỌ VÀ TÊN MSNV (Từ nhậ
PHẬN
….đến…..) n
Ngày ……. Tháng ……. Năm 200….

Người đề nghị Trưởng BP TP.Nhân sự
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản