MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Chia sẻ: la-vie

Tài liệu tham khảo mẫu giấy đề nghị thanh toán (Kèm theo Thông tư số 66 /2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính)

Nội dung Text: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Phụ lục III : GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
(Kèm theo Thông tư số 66 /2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16
tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ DẠY NGHỀ ………..

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

- Đơn vị:
………………......................................…………………………………………
- Tài khoản: ……….....…………Tại KBNN (Ngân hàng):
.............................……..

Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh:
…….........................………...
Thanh toán số tiền ………………………………. đồng.
Bằng chữ:
…………………….........................…………………………………………..

Lý do đề nghị thanh toán :
……………………………………...…………………………………………………..
……………………………………………...…………………………………………..
……………………………………………...…………………………………………..
………………………………………………………………...………………………..
……………………………………….…………......................................................……
………………………..
……………………………............……………………………………………………
…….


Kế toán trưởng Ngày ….. tháng ….. năm 201...
Thủ trưởng đơn vị
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản