MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Chia sẻ: la-vie

Tài liệu tham khảo mẫu giấy đề nghị thanh toán (Kèm theo Thông tư số 66 /2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản