MẪU GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

Chia sẻ: jolie

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy đề xuất điều động nhân sự', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

Công Ty BM7
Số:…..……/ĐHSX/BM7
GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ
Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC
- Phòng HCTC

* Căn cứ nhu cầu sản xuất
* Căn cứ năng lực đạo đức của CNV.

Khối ĐHSX kính đề xuất lên Ban TỔNG GIÁM ĐỐC, Phòng HCTC cho phép
điều động nhân sự trong Phân xưởng như sau:


STT Họ và Tên Công việc hiện tại Bộ phận Sang Công việc mới Bộ phận Ghi Chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ngày…......tháng…......năm 200...
Duyệt của BGĐ Thông qua Phòng HCTC KHỐI ĐHSX.
Nơi nhận:
- BGĐ
- Phòng HCTC
- Các Bộ phận, CNV liên quan
- Lưu ĐHSX
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản