MÃU GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Chia sẻ: moser

Mẫu này sử dụng cho các nhân viên khi đi công tác, các bạn kế toán tham khảo nhé

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: MÃU GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Công ty CP Mẫu số C6 – H
IBOSS VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( Ban hành theo
Số:……IB/HC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QĐ/19/2006/QĐ –
----------***--------- BTC ngày 30/03/2006
của Bộ Tài Chính)GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:...........................................................................................................................
Cấp cho:.........................................................chức vụ...........................................
Địa chỉ:....................................................................................................................
Được cử đi công tác tại:.........................................................................................
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số .........ngày ........tháng ....... năm
………
Từ ngày:................................................. đến ngày:...............................................

Hà Nội, ngày……tháng……năm……
Giám Đốc
Tiền ứng trước:......................................................................................................
(Bằng chữ:
.................................................................................................................................
)
Lương:.....................................................................................................................
Công tác phí:............................................................................................................
Tổng cộng:..............................................................................................................
(Bằng chữ:
.................................................................................................................................
)

Nơi đi, Ngày Phươn Số ngày Chứng nhận của
Nơi đến tháng g tiện công tác cơ quan nơi công
Lý do lưu trú tác

Nơi đi ……… ……… ……… …………………… ……………….....
Nơi đến ……… ……… ……… …………………… ………………….

Nơi đi ……. ……… ……… …………………... ………………….
Nơi đến ……. ……… ……… …………………... ………………….

Nơi đi ……. ……… ……… …………………… ………………......
Nơi đến ……. ……… ……… ………………….. ………………….- Vé người: vé x = đồng
- Vé cước: vé x = đồng
- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: vé x = đồng
- Phòng nghỉ: hoá đơn x = đồng
1.Phụ cấp đi đường
2.Phụ cấp lưu trú
Tổng cộng số ngày công tác:

Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp:
Số tiền được thanh toán là:
(Bằng chữ:....................................................................................................................................)


Hà Nội, ngày…..tháng….năm….
Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản