Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: den_huyenbi

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nội dung Text: Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

M us 18a - CBHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

GIẤY LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH


1. NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH:
- Họ và tên:...................................................................................... Năm sinh: ................................
- Nơi cư trú: ............... ............................................................................ .........................................
.................................... ................................................................... Số điện thoại ............................
- Hưởng chế độ BHXH: ..................................................................Số sổ: ......................................
Lý do: ........................ ...................................................................................................................... .
2. NGƯỜI LĨNH THAY:
- Họ và tên:...........................................................................................................................................
- Số CMND: ............ .................Cấp ngày .................................Tại: ...................................................
- Nơi cư trú ................................................................................................... Số điện thoại..................
- Mối quan hệ với người cho lĩnh thay chế độ BHXH:........................................................................
- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ....
- Nơi lĩnh: ................................. .....................................................................................................
- Cam kết của người lĩnh thay:
Tôi xin chấp hành đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ
BHXH. Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình
phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần, tôi có trách nhiệm báo kịp thời cho
Đại diện chi trả xã hoặc BHXH huyện./.

Ngày ... tháng ... năm ... Ngày ... tháng ... năm ...
Xác nhận của chính quyền Chữ ký của người Chữ ký của người
địa phương nơi cư trú lĩnh thay hưởng chế độ BHXH
(Ghi rõ họ tên) (Ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản