MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: suatuoi_nguyenchat

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011

Nội dung Text: MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH Mẫu số: C1-02/NS
Không ghi
NHÀ NƯỚC
vào khu vực
Theo TT số …../TT-
này
Tiền mặt □ Chuyển khoản □ BTC ngày …/…/…
của BTC
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
Mã hiệu: (1)
……………

Số: (1)
…………………


Người nộp thuế: …………………………………………………… Mã số thuế: ...

Địa chỉ: ……………………………………… Huyện: ………………………
Tỉnh, TP ................................ ................................ ................................ ...............

Người nộp thay: ………………………………….. Mã số thuế của người nộp thay


Đề nghị KBNN (NH) (2) …………………………… trích TK số .........................

hoặc thu bằng tiền mặt

Để nộp vào NSNN □ (hoặc) TK tạm thu □ của cơ quan thu (3) ……….. tại KBNN

Tên cơ quan quản lý thu: ................................ ................................ ......................

Tờ khai HQ số: ………….. ngày (4) ................................ ................................ ......

QĐ số: …………… ngày (5) …………… (hoặc) Bảng kê số …………… ngày (6)
STT Nội dung các khoản Mã Mã Kỳ thuế Số tiền
nộp NS NDKT
chương
(TM)
Tổng cộng


Tổng số tiền ghi bằng chữ: ................................ ................................ ...................

................................ ................................ ................................ ..............................PHẦN KBNN GHI

quỹ: ……………….. Mã ĐBHC: ………………….. Nợ TK:

……………………………………..

nguồn NS: …………….… Có TK:
Mã KBNN: ……………. Mã
………………………………………
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN (9) NGÂN HÀNG A (11)
Ngày … tháng … năm … Ngày … tháng … năm …


Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng
Người nộp
(10) (10)
tiền
NGÂN HÀNG B (11) KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày … tháng … năm … Ngày … tháng … năm …


Thủ quỹ Kế toán
Kế toán Kế toán trưởng Kế toán
(7)
trưởng (8)


Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do ng ười
nộp lập thì để trống); (2) Ngân hàng (KBNN) nơi trích TK hoặc nơi Ngân hàng
thu TM; (3) chỉ dùng cho trường hợp cơ quan thu hướng dẫn người nộp thuế nộp
tiền vào tài khoản tạm thu; (4) dùng trong trường hợp thu các khoản thu trong
lĩnh vực xuất, nhập khẩu; (5) dùng trong trường hợp thu theo Quyết định thu của
cơ quan có thẩm quyền; (6) Ghi theo số, ngày của Bảng kê biên lai thu/hoặc Bảng
kê thu tiền phạt để lập Giấy nộp tiền; (7) cán bộ KBNN thu TM; (8) Kế toán
trưởng KBNN ký khi trích TK của người nộp tại KBNN; (9) chỉ in và sử dụng tại
KBNN/hoặc ngân hàng chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế (nếu
KBNN/hoặc ngân hàng đã tham gia thì người nộp tiền chỉ lập Bảng kê nộp thuế);
(10) dùng cho tổ chức khi lập GNT để nộp chuyển khoản; (11) chỉ in v à sử dụng
khi thanh toán liên ngân hàng dùng chứng từ giấy.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản