Mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
138
lượt xem
22
download

Mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 91 /2008/QĐ-BNN ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

  1. Mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 91 /2008/QĐ-BNN ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT Số: .............. /GP-BVTV Hà Nội, ngày ....... tháng........ năm 200....... GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-BNN-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục bảo vệ thực vật; Căn cứ Quyết định số ........./QĐ-BNN-TCCB ngày ... tháng ... năm 200... của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Uỷ quyền giải quyết công việc cho Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật;
  2. Căn cứ nhu cầu nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật tại công văn số…….. ngày…..tháng….năm……... của………………………………………….................. Cục Bảo vệ thực vật đồng ý để ………………………. nhập khẩu trong năm ………. thuốc bảo vệ thực vật ...................................................................(1) với khối lượng sau đây: Khối lượng thuốc được nhập khẩu (tấn, lít) Chế phẩm trung gian Thuốc thành phẩm Số (nguyên liệu) Xuất xứ Ghi chú TT Tên chế Khối Tên Khối lượng phẩm lượng thành phẩm Tổng cộng: ................................................................................................................... Mục đích nhập khẩu (2): Thời gian nhập khẩu: từ ngày ký đến……………………………………..................
  3. Địa điểm nhập khẩu:………………………………………………………………..... Ghi chú:…………………………………………………………………………........ CỤC TRƯỞNG (1) Ghi trong danh mục hạn chế sử dụng ở Việt Nam hoặc ghi chưa có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam (2 )Không cần ghi nội dung này đối với nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục hạn chế sử dụng ở Việt Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản