Mẫu giấy phép quá cảnh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
6
download

Mẫu giấy phép quá cảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy phép quá cảnh có kèm tiếng Anh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy phép quá cảnh

  1. Mẫu g i ấ y p h é p q u á c ả n h - p e r m i ss s i o n fo r t r a n s i t C Ụ C HÀ N G H Ả I V I Ệ T N A M C Ộ N G H ÒA X Ã H Ộ I C H Ủ N G HĨ A V I Ệ T N AM Vietnam Maritime Administration The Socialist Republic of Vietnam Cảng vụ: ...................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MA of: ......................................... Independence - Freedom - Happiness GI Ấ Y PHÉ P QU Á C ẢNH P E R M I S S S I O N F O R T R A N S IT 1. Cho phép tàu:....................... Quốc tịch tàu:.......................... Hô hiệu:............................ Name of ship Flag State of ship Call sign Tổng dung tích:....................... GT Tên thuyền trưởng................................................. Gross tonnage Name of master Số thuyền viên:........... Số hành khách.....................Hàng hóa quá cảnh:........ Number of crews Number of passengers Transit cargo Được phép quá cảnh Việt Nam từ:.................... đến:...................................... Permitted to be in transit through Vietnam from to Khởi hành vào lúc:......... giờ.......... ngày.......... tháng............ năm 200.......... Time of departure hour date month year 2. Khi quá cảnh, tàu này phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. During in transit, the ship is bound to properly implement provisions of Vietnamese Laws, Regulations and the International Treaties which are contracting Party. 3. Giấy phép này có giá trị đến ngày....... tháng.......... năm. Valid until Ngày........ tháng....... năm.... Số:......./GPQC Date No G IÁ M Đ Ố C Director

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản