Mẫu giấy phép rời cảng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
120
lượt xem
9
download

Mẫu giấy phép rời cảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy phép rời cảng dùng cho tàu thuyền quá cảnh kèm theo tiếng Anh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy phép rời cảng

  1. M ẫ u g i ấ y phé p r ời c ả ng C Ụ C H À NG H Ả I V I Ệ T N A M C Ộ NG H Ò A X Ã H Ộ I C H Ủ N G H Ĩ A V I Ệ T N A M Vietnam Maritime Administration The Socialist Republic of Vietnam Cảng vụ ........................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MA of ............................................. Independence - Freedom – Happiness G IẤY PH É P RỜ I CẢNG G IẤY PH É P RỜ I CẢNG Giấy phép rời cảng số:.............................. PO RT CL E ARANCE Tên tàu:..................................................... Tên tàu:................................ Quốc tịch tàu:............................ Hô hiệu:........................ Quốc tịch tàu:........................................... Name of ship Flag State of ship Call sign Dung tích toàn phần:................................ Dung tích toàn phần:........................Tên thuyền trưởng:............................................... Số lượng thuyền viên:............................... Gross tonnage Name of master Số lượng hành khách:................................ Số lượng thuyền viên:.......................Số lượng hành khách:........................................... Number of crews Number of passengers Hàng hóa:.................................................. Loại hàng hóa:..................................Số lượng............................................................... Hàng hóa quá cảnh:.................................. Cargo Volume Rời cảng hồi...giờ...ngày....tháng.....năm.. Loại hàng hóa quá cảnh:........................................ Số lượng......................................... Có hiệu lực đến...giờ....ngày....tháng....năm Transit cargo Volume Cảng đến................................................... Thời gian rời cảng:.............giờ.............ngày..........tháng.........năm.......cảng đến:........ Time of departure Date Next port of call Cấp..........giờ........ngày......./......./........ Giấy phép rời cảng này có hiệu lực đến...........giờ.........ngày........tháng........năm............. This port clearance is valid untill Giấy phép số:........./CV GIÁM ĐỐC No Ngày.........tháng.........năm....... Date GIÁM ĐỐC Director

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản