Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Chia sẻ: vutoan_lehuong

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân (Mẫu 02/CQSH) Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Căn cứ các văn bản pháp lệnh hiện hành.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản