Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Chia sẻ: vutoan_lehuong

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân (Mẫu 02/CQSH) Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Căn cứ các văn bản pháp lệnh hiện hành.

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Mẫu 02/CQSH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

…………., ngày …… tháng …… năm …………, chúng tôi gồm có:

I/ Bên ủy quyền:................................................................................................................................
Địa Chỉ:....................................................................................................................................................
Số CMND/Giấy ĐKKD:...........Nơi cấp :....................................... Ngày cấp :.....................................
Quốc tịch:
II/ Bên được ủy quyền:..................................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................................
Số CMND/Giấy ĐKKD:………………..Ngày cấp:………………………Nơi cấp
Điện thoại:..........................................................Fax:.............................................................................
Quốc tịch:
III/ Nội dung ủy quyền:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
IV. Cam kết:
- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở
trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết.Bên ủy quyền Bên được ủy quyền
(Chữ ký, họ tên, con dấu) (Chữ ký, họ tên, con dấu)
Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản