Mẫu giấy ủy quyển giám đốc cho người thay mặt

Chia sẻ: luatsulecao

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy ủy quyển giám đốc cho người thay mặt. Dùng khi giám đốc lập giấy ủy quyền cho cấp dưới thay mặt hay đại diện làm công tác hay làm thủ tục tại cơ sở pháp lý.

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyển giám đốc cho người thay mặt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ỦY QUYỀN


Tôi là: ..........................................................................................................................................
Giới tính : ....................................................................................................................................
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: ........................................ Dân tộc: ................................. Quốc tịch : ..........................
Chứng minh nhân dân số: ................ ............................................... ............................................
Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp: ................................ ............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu : ..................... ............................................... ............................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................................
Đại diện theo pháp luật của Công ty .......................................................................................................


Tôi lập giấy ủy quyền này ủy quyền cho:
Ông/Bà: ........................................................................................................................................
CMTND số: ..................................... do Công an cấp ngày ................................
Điện thoại: ....................................................................................................................................

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Ông/Bà…………………………………………….được thay mặt tôi làm thủ tục về việc
………………………………… tại ………………………………………………… nhằm hoàn
tất công việc ………………………………………………………………………………………...Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2010

Người nhận ủy quyền Người ủy quyền
…………………….. ……………………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản