Mẫu giấy ủy quyển giám đốc cho người thay mặt

Chia sẻ: luatsulecao

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy ủy quyển giám đốc cho người thay mặt. Dùng khi giám đốc lập giấy ủy quyền cho cấp dưới thay mặt hay đại diện làm công tác hay làm thủ tục tại cơ sở pháp lý.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản