Mẫu giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
369
lượt xem
38
download

Mẫu giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm" là văn bản nhằm trình bày nội dung về sự hợp tác giữa tổ chức hoặc cá nhân đăng ký chủ trì cùng với bên phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung giấy xác nhận này hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm

Các bạn có thể tham khảo cách trình bày nội dung của "Mẫu giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm" dưới đây để soạn thảo một mẫu giấy xác nhận phù hợp với điều kiện và lĩnh vực kinh doanh của công ty. Hi vọng tài liệu này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích đối với các bạn.                                                                                                          
                                                                                                                      B9-PHNC-BNN 
                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                     _______o0o_______ 
                                      Giấy xác nhận phối hợp thực hiện
                                                     đề tài, dự án SXTN   
                            
                       Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
1. Tên Đề tài, Dự án SXTN đăng ký tuyển chọn: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thuộc Chương trình KH&CN (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mã số của Chương trình:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    
Thuộc lĩnh vực KH&CN: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .   
2. Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì Đề tài, Dự án SXTN 
- Tên tổ chức đăng ký chủ trì Đề tài, Dự án SXTN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm Đề tài, Dự án SXTN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện Đề tài, Dự án SXTN 
- Tên tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện Đề tài, Dự án SXTN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
        Nội dung công việc tham gia trong đề tài (và kinh phí tương ứng) của tổ chức phối  
hợp nghiên cứu đã được thể hiện trong bản Thuyết minh Đề tài, Dự án SXTN của Hồ sơ  
đăng ký tuyển chọn gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
        Khi Hồ sơ trúng tuyển, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý  
do Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực  
hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của Đề tài, Dự án SXTN.  

                                                                   ......................., ngày.........tháng.......năm 200.......     

 

 CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM                           THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ 

        ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN                                                          ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN 

           (Họ, tên và chữ ký)                                                         (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 

                                                            

                            THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ PHỐI HỢP THỰC HIỆN  

                                                          ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN 

                                                     (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 

 

Các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang Tailieu.vn để tải "Mẫu giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm" về máy tham khảo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các bạn có thể xem qua một số mẫu giấy xác nhận khác như: Mẫu giấy xác nhận chất lượngMẫu giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệuMẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản