Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
784
lượt xem
66
download

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....................., ngày ......... tháng ......... năm ............ GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ Y, DƯỢC HOẶC YHCT HỢP PHÁP Giám đốc /chủ cơ sở : ................................................................................. Địa chỉ....................................................................................................................... Xác nhận: Ông/ bà: ....................................................................... Sinh năm: ............................... Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................... Trình độ chuyên môn: .............................................................................. Năm tốt nghiệp:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp

  1. Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....................., ngày ......... tháng ......... năm ............ GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ Y, DƯỢC HOẶC YHCT HỢP PHÁP Giám đốc /chủ cơ sở : ................................................................................. Địa chỉ....................................................................................................................... Xác nhận: Ông/ bà: ....................................................................... Sinh năm: ............................... Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................... Trình độ chuyên môn: .............................................................................. Năm tốt nghiệp: ................................................................................................................. Chuyên khoa: ...................................................................................... Đã hành nghề chuyên môn: ............................................................................................
  2. Chuyên khoa (hoặc công việc chính đã làm): ............................................................. ................................................................................................................................................ Thời gian:........... năm .................... tháng ........................(từ ngày.............. tháng ............năm.......... đến ngày ............... tháng ............... năm .................................) Trong thời gian làm việc tại đơn vị/ cơ sở, Ông /bà: ................................. đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giấy xác nhận này để bổ túc hồ sơ đăng ký hành nghề .........................tư nhân. .............................................................................................. GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: - Nếu cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đã công tác hoặc thực hành tại nhiều cơ sở thì mỗi cơ sở xác nhận một giấy riêng. - Nếu giấy xác nhận thời gian thực hành do cơ sở tư nhân cấp thì phải kèm theo bản sao hợp pháp Hợp đồng lao động hoặc Sổ bảo hiểm xã hội cùng thời gian xác nhận.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản