Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp

Chia sẻ: dauhuthiu

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....................., ngày ......... tháng ......... năm ............ GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ Y, DƯỢC HOẶC YHCT HỢP PHÁP Giám đốc /chủ cơ sở : ................................................................................. Địa chỉ....................................................................................................................... Xác nhận: Ông/ bà: ....................................................................... Sinh năm: ............................... Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................... Trình độ chuyên môn: .............................................................................. Năm tốt nghiệp:...

Nội dung Text: Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....................., ngày ......... tháng ......... năm ............
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH

TẠI CƠ SỞ Y, DƯỢC HOẶC YHCT HỢP PHÁP
Giám đốc /chủ cơ sở : .................................................................................

Địa chỉ.......................................................................................................................

Xác nhận:

Ông/ bà: ....................................................................... Sinh năm: ...............................

Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................

Trình độ chuyên môn: ..............................................................................

Năm tốt nghiệp: .................................................................................................................

Chuyên khoa: ......................................................................................

Đã hành nghề chuyên môn: ............................................................................................
Chuyên khoa (hoặc công việc chính đã làm): .............................................................

................................................................................................................................................

Thời gian:........... năm .................... tháng ........................(từ ngày.............. tháng
............năm.......... đến ngày ............... tháng ............... năm .................................)

Trong thời gian làm việc tại đơn vị/ cơ sở, Ông /bà: ................................. đã hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giấy xác nhận này để bổ túc hồ sơ đăng ký hành nghề .........................tư nhân.

..............................................................................................

GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:

- Nếu cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đã công tác hoặc thực hành tại
nhiều cơ sở thì mỗi cơ sở xác nhận một giấy riêng.

- Nếu giấy xác nhận thời gian thực hành do cơ sở tư nhân cấp thì phải kèm theo bản sao
hợp pháp Hợp đồng lao động hoặc Sổ bảo hiểm xã hội cùng thời gian xác nhận.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản