MẪU HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN

Chia sẻ: duahau0hat

Tham khảo tài liệu 'mẫu hồ sơ trích ngang của giáo viên', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN

BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
.......... NAM

TRƯỜNG.................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……....., ngày tháng năm 200...


HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN

(Đào tạo ngành:......................................... khóa:...........................)
Họ và Giới tính:
1. tên: ...........................................................................
............................................

2. Năm sinh Nơi sinh:
............................................................................
.............................................

tộc:
3. Quê quán: ............................................................................ Dân
..............................................

4. Điện thoại: .......................................................................... E-mail:
..................................................

5. Trình độ:............................................................................... Năm tốt nghiệp:
..............................

hoặc chuyên ngành được đào tạo:
6. Ngành
............................................................................
7. Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
......................................................

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm:
8.
................................................................................................

độ tin học:
9. Trình
................................................................................................................................

độ ngoại ngữ:
10. Trình
.......................................................................................................................

Số năm đã giảng dạy:
11. tham gia
...............................................................................................

nghiệm thực tế (nếu có):
12. Kinh
........................................................................................

(Thời gian và đơn vị công tác, vị trí công tác):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn
toàn chịu trách nhiệm.

............, ngày....... tháng......
năm...........


Xác nhận của cơ quan Người khai
(ký, ghi rõ họ và tên)
(ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản