Mẫu hối phiếu - Thanh toán quốc tế

Chia sẻ: hatde_smile

Hối phiếu (Bill of exchange, draft) là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện dưới dạng văn bản do một người ký phát (gọi là người ký phát hối phiếu: drawer) cho một người khác (gọi là người thụ tạo: drawee), yêu cầu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu hoặc vào một ngày cụ thể nhất định hoặc vào một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho người đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm phiếu (gọi chung là người...

Nội dung Text: Mẫu hối phiếu - Thanh toán quốc tế

Mẫu hối phiếu sử dụng trong phương thức tín dụng
chứng từ:
BILL OF EXCHANGE (1)No.....(2)...
......(4)......,...........(5)......
For.....(3).....
At.....(7).....sight of this FIRST Bill of exchange (SECOND of the same
tenor and date being unpaid) pay to the order of ........(8)........................
The sum of ...........(3)............... only
Drawn under Irrevocable / Confirmed/ without recourse L/CNo.....(12).......
dated .......... issued by ....................

TO:........(9)....... (name and address of Drawer)
.............(11)...... (signature)....(10).....
Mẫu hối phiếu sử dụng trong phương thức nhờ thu:
BILL OF EXCHANGE(1)
No.....(2)...
......(4)......,...........(5)......
For.....(3).....
At.....(7).....sight of this FIRST Bill of exchange (SECOND of the same
tenor and date being unpaid) pay to the order of ........(8)........................
The sum of ...........(3)............... only
Drawn under ..........(12)..................No..............dated...............................

TO:.......(9).......... (named and address of Drawer)
..............(11)........ (signature)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản