Mẫu hợp đồng mượn xe

Chia sẻ: khuongduy

Tài liệu tham khao Mẫu hợp đồng mượn xe

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mượn xe

HỢP ĐỒNG MƯỢN XE
Số: ………………
TPHCM, Ngày tháng năm 2008
BÊN MƯỢN (BÊN A):
CÔNG TY TNHH THẮNG LỆ HOA
Địa chỉ: LÔ A003 C/C Cây Mai, Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11
Điện thoại: Fax:
Email:
Mã số thuế: 0305263155
Do Ông Trần Ngọc Thắng – Giám đốc làm đại diện
BÊN CHO MƯỢN: ( BÊN B)
(Nếu là công ty thì ghi như phía trên)
Họ và tên :
Dân tộc : Quốc tịch :
Sinh ngày :
CMND số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú

Đồng ý ký kết hợp đồng mượn xe với điều khoản và điều kiện như sau:


ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên B đồng ý cho Bên A mượn
- Xe ……………………………………
Nhãn hiệu : …………………………
Biển kiểm soát số : …………………………
Các thông số khác : ………………………… (nếu có)
Thời gian cho mượn: Từ ngày: đến ngày:
-
Mục đích mượn:
-


ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
1/ Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
Giao xe Bên A đúng ngày thoả thuận có giá trị.
-
Được hưởng phí dịch vụ được quy định trong hợp đồng này.
-


2/ Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
Sử dụng đúng mục đích thuê
-
Được sửa chữa nếu hư hỏng trong quá trình sử dụng và phải chịu mọi chi phí sửa chữa.
-
Có trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng.
-
Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: xăng, tài xế, sửa ch ữa ....
-
Thanh toán tiền thuê xe đúng hạn cho Bên A
-


ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG


1
Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong h ợp đ ồng này. Trong quá trình th ực
-
hiện hợp đồng nếu phát sinh các vấn đề khác thì hai bên cùng th ống nh ất v ới nhau b ằng văn
bản.
Hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng khi nhận thấy không còn cần thi ết, tr ước khi ch ấm d ứt
-
hợp đồng phải báo trước cho bên kia biết bằng văn bản.
Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đ ồng có hi ệu l ực
-
pháp lý kể từ ngày ký.


BÊN CHO THUÊ BÊN THUÊ
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản