Mẫu hợp đồng quảng cáo

Chia sẻ: hankjonny

Mẫu hợp đồng quảng cáo của Vatgia

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng quảng cáo

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VIETNAM PRICE JSC
----------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2009
HĐS :


Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ trên www.vatgia.com

Căn cứ luật thương mại, bộ luật Dân sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
-
Căn cứ vào nhu cầu của bên sử dụng và điều kiện, khả năng cung cấp dịch vụ trên internet của bên cung cấp.
-
Chúng tôi gồm:


Bên A – Bên sử dụng dịch vụ: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN THỊNH
Người đại diện: CHÂU NGUYỆT QUẾ Chức vụ:
Địa chỉ: 98 NGUYỄN VĂN CỪ - QUẬN 1 – TP. HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại: 0839541047 - 0902386283 Số Fax:
Mã số thuế: 03 04 458 151
Tải khoản:
Địa chỉ email: maymassage@rocketmail.com Website:
Bên B – Bên cung cấp dịch vụ: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ VIỆT NAM
Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Điệp Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 202A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại: Số Fax:
+84-4-39743718 +84-4-39744846
Mã số thuế: 0102015284
Tải khoản: 0011.0018.13907 - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Địa chỉ email: info@vatgia.com Website: www.vatgia.com


Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng hai bên ký hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thuê gian hàng và quảng cáo trên internet (dưới gọi
tắt là dịch vụ trực tuyến) :


Điều 1 Bên A đề nghị bên B cung cấp dịch vụ trực tuyến, với thời gian, số lượng và chi phí cụ thể như dưới đây:


Tên dịch vụ Dịch vụ Đơn giá Thời Thành tiền
ST
sử dụng (Đồng)
T gian
GIAN HÀNG ĐẢM BẢO
1 Có 1.000.000 12 Tháng 12.000.000VNĐGIẢM 10% -1.200.000
Tổng tiền đã bao gồm thuế 10.800.000 VNĐ

Viết bằng chữ Mười triệu tám trăm
Tỷ giá VNĐ/USD 18.500 VNĐ
Nội dung chi tiết :


Dịch vụ: Gian hàng đảm bảo
1. Tên gian hàng đảm bảo : http://www.vatgia.com/tengianhang
2. Gói dịch vụ sử dụng : 1.000.000 VNĐ/tháng x 12 tháng
Điều kiện sử dụng :
1. Bên A có trách nhiệm cam kết hàng hóa giới thiệu trên www.vatgia.com là hàng mới 100% theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2. Bên A phải thực hiện gửi hàng chậm nhất là 1 ngày sau khi nhận được tiền của khách, hoặc phải liên lạc với khách thống
nhất về thời gian và hình thức vận chuyển.
Bên A phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ như bảo hành, hoàn trả lại hàng và các cam kết khác như đã đăng tải
3.
thông tin trên vatgia.com
Phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tổn thất gây ra cho khách hàng, khi khách hàng chứng minh được lỗi do bên cửa hàng gây
4.
ra. Trong trường hợp cần thiết vatgia.com sẽ đứng ra bồi thường tổn thất cho khách hàng ngay sau khi khách hàng chứng
minh được lỗi thuộc về người bán và vatgia.com sẽ yêu cầu cửa hàng hoàn trả lại những tổn thất đã bồi hoàn cho khách
hàng.


Điêu 2 Thanh toan và thời gian thực hiện hợp đồng
̀ ́
2.1 Bên A thanh toan cho bên B tổng số tiền : 10.800.000Đ (mười triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)
́
2.2 Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ : Ngày ......./2009 đến ngày......... /2010

Điều 3 : Quyền và nghĩa vụ của bên A
3.1 Bên A có quyền sử dụng tất cả các dịch vụ của bên B hợp pháp và phải thanh toán đầy đủ số tiền theo quy định trên hợp
đồng. Có quyền khiếu nại sai sót của bên B trong quá trình sử dụng dịch vụ. Có quyền được bảo mật thông tin theo đúng luật
định.

3.2 Cung cấp đầy đủ thông tin cho bên B như logo, địa chỉ, điện thoại, fax, tên người phụ trách, điện thoại di động, email của
người phụ trách, website và các đường link đến sản phẩm của công ty để bên B khởi tạo dịch vụ cho bên A. Cung cấp thông
tin chính xác về sản phẩm, dịch vụ (giá cả, số lượng, mô tả) cho bên A, và chịu trách nhiệm pháp lý về nhưng thông tin đưa
ra. Tuân thủ các quy định luật pháp về bản quyền tác giả, luật pháp về sử dụng internet, và tất cả các quy định sử dụng
website của www.vatgia.com.

3.3 Theo lịch bên A phải thanh toán đầy đủ các khoản phí cho Bên B theo như thông báo của Bên B (kể cả trong thời gian chờ giải
quyết khiếu nại). Bên A sẽ chịu phạt lãi quá hạn là 0.1% tổng giá trị hợp đồng đối với mỗi ngày chậm thanh toán. Nếu sau 7
ngày (kể từ ngày nhận được thông báo phí) mà chưa được thanh toán Bên B sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho bên A.

3.4 Trong trường bên A quên, hay mất mật khẩu thì phải thông báo ngay cho Bên B để cấp lại mật khẩu hoặc điều chỉnh dịch vụ.
Bên A phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những phát sinh do việc để mất mật khẩu gây ra.

3.5 Bên A được cộng 500.000Đ vào tài khoản gian hàng mỗi tháng để đăng tin VIP và tin siêu VIP.

3.6 Được tặng 1 banner trị giá 800.000Đ trong trang chuyên mục có liên quan đến sản phẩm.


Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của bên B
4.1 Quyền từ chối ký kết hoặc thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau : Việc cung cấp dịch vụ không thể thực hiện
được do các vấn đề khách quan, hay sự cố phát sinh ngoài khả năng kiểm soát của Bên B. Bên A vi phạm pháp luật, hay vi
phạm các quy định sử dụng trên www.vatgia.com. Bên A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cước dịch vụ như đã ký kết
trong hợp đồng này.
4.2 Hoàn thành việc đưa thông tin của Bên A lên www.vatgia.com theo đúng quy cách, chậm nhất là 2 ngày kể từ ngày tiếp nhận
đầy đủ thông tin từ bên A. Đảm bảo mẫu quảng cáo của do Bên A yêu cầu xuất hiện liên tục trong thời gian thực hiện. Nếu
mẫu quảng cáo bị ngưng không xuất hiện quá 24h thì thời gian thực hiện hợp đồng được kéo dài bằng thời gian thực tế bị
ngưng. Phải giải quyết những yêu cầu và khiếu nại từ Bên A đúng theo hợp đồng đã ký kết.
Điều 5 : Tạm dừng sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ
5.1 Bên A có quyền đề nghị bằng văn bản tạm ngừng sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trong thời gian là 30 ngày. Hết
thời hạn 30 ngày kể từ ngày dừng cung cấp dịch vụ, thì bên A phải đến các điểm giao dịch của www.vatgia.com để làm thủ
tục khôi phục lại dịch vụ theo đúng quy định
5.2 Bên B có quyền tạm ngừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trong các trường hợp sau :
Bên A vi phạm các điều khoản thỏa thuận tại hợp đồng này. Trường hợp Bên A vi phạm điều 3 khoản 3 của hợp đồng này,
-
Dich vụ chỉ được bên B mở lai sau khi bên A châm dứt viêc vi pham cac điêu khoan qui đinh trong Hợp Đồng nay và nôp đây đủ
̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀
cac khoan phí phat sinh do viêc vi pham (nêu co).Thời gian tạm cắt hay tạm ngưng vẫn được tính là thời gian thực hiện hợp
́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́
đồng.
Bên A vi phạm pháp luật, hay những quy định sử dụng của www.vatgia.com khi sử dụng dịch vụ.
-


Điều 6 : Chấm dứt hiệu lực của hợp đồng
6.1 Hiệu lực của hợp đồng có thể được chấm dứt khi Bên A có văn bản yêu cầu chấm dứt hợp đồng và khi hai bên ký vào biên
bản thanh lý hợp đồng.
6.2 Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp: Bên A không thực hiện đúng theo khoản 1 điều 5. Sau 30
ngày kể từ ngày tạm ngưng dịch vụ do khách hàng chậm thanh toán, theo điều 3 khoản 3 của hợp đồng này. Khi phát hiện bên
A sử dụng dịch vụ vào mục đích gây rối, vi phạm pháp luật hoặc quy định sử dụng của www.vatgia.com. Hoặc theo yêu cầu
của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
6.3 Trong các trường hợp trên, bên A vẫn phải thanh toán đầy đủ các khoản cước còn nợ cho bên B (kể cả lãi suất nợ quá hạn
nếu chậm thanh toán). Bên A có nhu cầu sử dụng lại dịch vụ thì phải ký hợp đồng mới và thanh toán các khoản cước theo quy
định của bên B. Sau khi đã chấm dứt hiệu lực của hợp đồng mà bên A vẫn không thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản
cước còn nợ cho bên B thì bên B có quyền khởi kiện bên A trước tòa án hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải
quyết thu hồi khoản nợ theo quy định của pháp luật.


Điều 7 : Giải quyết khiếu nại và tranh chấp
Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ thương lượng để giải quyết trên tinh thần hợp tác,
tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng sẽ đưa ra tòa án kinh tế Hà Nội để giải
quyết.


Điều 8 : Thanh lý hợp đồng
Hợp đồng tự thanh lý trong các trường hợp sau :
8.1 Hợp đồng hết hạn hiệu lực.
8.2 Hai bên cùng đồng ý thống nhất thanh lý hợp đồng.
8.3 Một trong hai bên vi phạm các điều khoản đã ký trong hợp đồng.


Điều 9 : Điều khoản chung
9.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã quy thỏa thuận trong hợp đồng, nếu bên nào vi phạm sẽ chịu trách
nhiệm trước bên kia và trước pháp luật.
9.2 Hợp đồng này có thể thay đổi, bổ xung các điều khoản hoặc phụ lục cần thiết theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền hoặc thỏa thuận của các bên. Trong các trường hợp đó, các bên có thể ký lại hợp đồng hoặc ký lại phụ lục hợp đồng.
9.3 Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
9.4 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ VIỆT NAM
GIÁM ĐỐC
NGUYỄN NGỌC ĐIỆP
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản