Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng quảng cáo

Chia sẻ: badkid

Mẫu hợp đồng này sẽ có ích cho các chủ sở hữu mặt bằng, chủ quảng cáo và dịch vụ thực hiện quảng cáo...

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng quảng cáo

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do ­ Hạnh phúcHỢP ĐỒNG CHO THUÊ MẶT BẰNG QUẢNG CÁO

Số:………./ HĐMB

Hôm nay, ngày 08 tháng 11 năm 2007
Tại địa điểm: Bến xe TP. Phan Rang­Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chúng tôi gồm:
BÊN   A   (Bên   cho   thuê:  ………………………………………………………………….
………………..)
                    Họ   tên   người   đại   diện: 
………………………………………………………………………….…
                    Chức   vụ: 
……………………………………………………………………………………………..…
                    Điện   thoại   giao   dịch: 
………………………………………………………………………………..
                    Địa   chỉ   giao   dịch: 
………………………………………………………………………………………
BÊN B (Bên thuê:  ………………………………………………………………………………..
………..)
                    Họ   tên   người   đại   diện: 
………………………………………………………………………….…
                    Chức   vụ: 
……………………………………………………………………………………………..…
                    Điện   thoại   giao   dịch: 
………………………………………………………………………………..
                    Địa   chỉ   giao   dịch: 
………………………………………………………………………………………
Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê mặt bằng quảng cáo với các nội dung sau đây:
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê mặt bằng để gắn treo tấm pa­nô quảng cáo có 
kích thước: chiều rộng ………… m, chiều dài ………. m
Tại   địa   điểm: 
…………………………………………………………………………………………….….
Tổng diện tích sử dụng trên tường rào vòng thành là: …………. m2
Thời   hạn   thuê   mặt   bằng   quảng   cáo   là:   …………tháng   (Kể   từ   ngày 
…………………… đến hết ngày …………………………..)
Điều 2: Tiền thuê mặt bằng quảng cáo là: ……………………… đ/tháng x ……….. tháng.
Tổng giá trị hợp đồng là: ………………………… đ
(………………………………………………………………………………………………
……………đồng)
Điều 3: Bên B phải trả tiền đầy đủ cho bên A 01 (một) lần bằng tiền mặt và bên A phải cấp 
cho bên B hóa đơn (chứng từ) đầy đủ để có cơ sở thanh toán kinh phí cho đợt quảng 
cáo.
Điều 4: Bên B cam kết
a/ Sử dụng mặt bằng đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các 
cơ sở vật chất ngay tại địa điểm treo gắn pa­nô quảng cáo. 
b/ Không được sang nhượng mặt bằng cho chủ quảng cáo khác.
c/ Trường hợp treo gắn thêm một hoặc nhiều pa­nô quảng cáo khác phải có ý kiến của 
bên A.
Điều 5: Hai bên cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu bên nào vi phạm phải có trách 
nhiệm bồi thường các khoản tổn thất do bên đó gây ra.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản .

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ                       Chức vụ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản