Mẫu khai đăng ký kết hôn

Chia sẻ: tuhuy

Mẫu khai hướng dẫn làm thủ tục đăng ký kết hôn

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Mẫu khai đăng ký kết hôn

Download từ website T   Vấn Luật
   ư     – Công ty Bắc Việt Luật

Mẫu số : TP/HTNNg-2003-KH.1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------Ảnh bên nam Ảnh bên nữ
4x6 cm 4x6 cm
(Chụp chưa (Chụp chưa
quá 6 tháng) quá 6 tháng)


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố.................................................................

Người khai NAM NỮ
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nghề nghiệp

Quê quán (1)

Nơi cư trú (2)Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ
hợp lệ thay thế (3)

Số

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Kết hôn lần thứ
Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của
chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia đình Việt Nam và
xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký.


Làm tại......................ngày.............tháng.....năm.................
Nam Nữ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


Xác nhận về tình trạng hôn nhân của người khai (4)

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Ngày...........tháng...........năm .................
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Chú thích:

(1) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ;
trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ
nhỏ.
(2) Ghi theo nơi thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ
“Tạm trú.......”.
(3) Ghi rõ loại giấy tờ.
(4) Đối với công dân Việt Nam, thì do UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan/tổ chức nơi công tác xác nhận
theo quy định của pháp luật về hộ tịch; đối với người nước ngoài, thì do cơ quan có thẩm quyền của
nước ngoài xác nhận.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản