Mẫu khai đăng ký lại việc tử

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
3
download

Mẫu khai đăng ký lại việc tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu khai đăng ký lại việc tử', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu khai đăng ký lại việc tử

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-KT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ Kính gửi: ............................................................................................................... Họ và tên người khai: .................................................................................................... Nơi thường trú /tạm trú:................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:............................................................................................... Quan hệ với người đã chết:.............................................................................................. Đề nghị đăng ký lại việc tử cho người có tên dưới đây: Họ và tên:.......................................................................... Giới tính ............................... Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................... Nơi sinh:........................................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ......................................................... Quê quán (1): ................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết: ............................................................ .......................................................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:............................................................................................... Đã chết vào lúc: ...............................giờ……..phút, ngày ……tháng…..năm................. Nơi chết:........................................................................................................................... Nguyên nhân chết: ........................................................................................................... Đã đăng ký khai tử tại:..................................................................................................... ............................................................................. ngày…….tháng……..năm ................. Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Đề nghị……………………………………đăng ký. Làm tại……………………….ngày…….tháng……..năm…… Xác nhận của UBND cấp xã Người khai nơi đã đăng ký khai tử trước đây (2) …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………… Ngày…..tháng……năm……. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ……………… Chú thích: (1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc tử khác với nơi đăng ký khai tử trước đây.
Đồng bộ tài khoản