mẫu lập kế hoạch tài chính

Chia sẻ: hoangtrung

Tham khảo tài liệu 'mẫu lập kế hoạch tài chính', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: mẫu lập kế hoạch tài chính

KÊ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM HỌC 2006 - 2007

STT CÔNG VIỆC PHÂN LOẠI CHỦ TRÌ THỰC HIỆN PHỐI HỢP CHỈ TIÊU HIỆN TRẠNG CHỈ TIÊU KÊ HOẠCH T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T9 T10 T11 T12 KINH PHÍ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 )
GHI CHÚ

Cột 3 : Phân loại : 1. Công việc theo chức năng / nhiệm vụ 2. Công việc ngoài chức năng 3. Công việc cải cách
KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM HỌC 2006 - 2007
Đơn vị :
Nhân sự phụ trách :


STT THÁNG THỜI HẠN CÔNG VIỆC PHÂN LOẠI CHỦ TRÌ THỰC HIỆN PHỐI HỢP CHỈ TIÊU HIỆN TRẠNG CHỈ TIÊU KÊ HOẠCH KÊT QUẢ KINH PHÍ NGÀY BÁO CÁO NƠI NHẬN
GHI CHÚ

Cột 3 : Phân loại : 1. Công việc theo chức năng / nhiệm vụ 2. Công việc ngoài chức năng 3. Công việc cải cách
DỰ TOÁN KINH PHÍ
Đơn vị :
Nhân sự lập dự toán :
Công việc :

CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHI PHÍ GIÁN TIẾP

STT CÔNG VIỆC THỜI HẠN LAO ĐỘNG QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU VĂN PHÒNG PHẨM QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CHI PHÍ KHÁC TỔNG CHI PHÍ

Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí Diễn giải Chi phí
TỔNG CỘNG
DỰ TOÁN TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN
STT CÔNG VIỆC THỜI HẠN KINH PHÍ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
1 Công việc A T1 - T5 17 5 2 10
2 Công việc B T2 - T9 15 15
3 Công việc C T6 - T11 35 15 5 5 10
4 Công việc D T4 - T7 7 7
TỔNG CỘNG 74 5 0 2 7 10 15 0 5 15 5 10 0
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản