Mẫu lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
217
lượt xem
30
download

Mẫu lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số: C1- 04/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số:………………… lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước Căn cứ quy định của pháp luật về thu NSNN, hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, sau khi xem xét các điều kiện quy định; Cơ quan thu: ................................................................................................................ Mã số: ...................................... Quyết định hoàn trả cho: ........................................................................................... Mã số thuế: ................................. Địa chỉ:............................................ ................................................. Huyện ................................ Tỉnh ......................... Hình thức hoàn trả bằng:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

  1. CƠ QUAN CẤP TRÊN... Mẫu số: C1- 04/NS Không ghi vào CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ… Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC khu vực này Số:………………… LỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Căn cứ quy định của pháp luật về thu NSNN, hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, sau khi xem xét các điều kiện quy định; Cơ quan thu: ................................................................................................................ Mã số: ...................................... Quyết định hoàn trả cho: ........................................................................................... Mã số thuế: ................................. Địa chỉ:............................................ ................................................. Huyện ................................ Tỉnh ......................... Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt  Chuyển khoản  Yêu cầu KBNN (nơi trực tiếp hoàn trả): ......................................................... Tỉnh, TP ................................................... Chuyển tiền vào tài khoản số: ........................................................... Tại NH (KBNN) (B): .............................................. (hoặc) trả tiền mặt cho: ................................................... Số CMND/HC ............... cấp ngày ............ tại .................... Lý do hoàn trả: ............................................................................................................................................................... Niên độ ngân sách của khoản thu được hoàn trả: .............................................. Nội dung khoản hoàn trả: Mã Mã Nội dung Mã KBNN nơi Mã Số tiền đã Số tiền được STT ngành KT NDKT (1) (1) khoản nộp NSNN Chương thu NSNN ĐBHC nộp quyết định hoàn (K) (TM) Tổng cộng Tổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ: ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................... Ngày……tháng…..năm……. NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG (Ký, ghi họ tên) (Ký tên, đóng dấu) PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ Mã quỹ: ............................. Mã ĐBHC: ........................... Mã Định khoản Số tiền nguồn NS Mã KBNN: ....................................................................... 1. Hạch toán phần hoàn trả: Nợ Niên độ hạch toán hoàn trả.............................................. ..................... ..................... Giảm thu NSNN  ..................... Chi NSNN  Chương …….. Khoản …. ….. TM............ ... Có Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có): Nợ Có - Tại KBNN:.....................................Mã KB: ...................... - Tại KBNN:.....................................Mã KB: ...................... ......................... ... ... NGƯỜI NHẬN TIỀN KBNN HOÀN TRẢ (A) NGÂN HÀNG (KBNN) B (Ký, ghi họ tên) Ngày........tháng ......năm ...... Ngày........tháng ......năm ...... Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Ghi chú : (1) Cột KBNN nơi thu và mã địa bàn thu: chỉ ghi khi có khoản chi hoàn trả hộ các KBNN khác.
Đồng bộ tài khoản