MẪU LỆNH XUẤT KHO

Chia sẻ: duahau0hat

Mẫu 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

Nội dung Text: MẪU LỆNH XUẤT KHO

Mẫu 02


(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn
thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


....................................
Số: .........................
LỆNH XUẤT KHONgày.....tháng.....năm 20....
Họ tên người nhận: ...........................................................................................................................................


Chức vụ:............................................................................................................................................................


Lý do xuất kho:..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................


Thời gian xuất : ................................................................................................................................................
Số lượng
Số Đơn
Đặc
Tên tài sản, tang vật Mã số Ghi chú
điểm
vị
TT
Thực
Theo
chứng từ xuất
tínhA B C D 1 2 3 4
..
Thủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên, dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản