MẪU LỆNH XUẤT KHO

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
1.017
lượt xem
62
download

MẪU LỆNH XUẤT KHO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU LỆNH XUẤT KHO

  1. Mẫu 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ .................................... Số: ......................... LỆNH XUẤT KHO Ngày.....tháng.....năm 20.... Họ tên người nhận: ........................................................................................................................................... Chức vụ:............................................................................................................................................................ Lý do xuất kho:.................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... Thời gian xuất : ................................................................................................................................................ Số lượng Số Đơn Đặc Tên tài sản, tang vật Mã số Ghi chú điểm vị TT Thực Theo
  2. chứng từ xuất tính A B C D 1 2 3 4
  3. .. Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, dấu)
Đồng bộ tài khoản