Mẫu nghị định của chính phủ

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
341
lượt xem
50
download

Mẫu nghị định của chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Ghi r, vắn tắt nội dung vấn đề ban hnh. 2. Nếu ban hnh những chính sch lớn m Hiến php, Luật trao quyền cho Chính phủ thì ghi điều của Hiến php, Luật trao quyền: nếu l quyền đương nhiên của Chính phủ thì ghi: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 (ghi gọn lấy ngy Quốc hội khĩa IX, kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 30 tháng 9 năm 1992 làm căn cứ).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu nghị định của chính phủ

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……./CP Độc lập – Tự do – Hạnh phc ………………., ngày …….. tháng …….. năm …… NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về việc …………..(1)……………. CHÍNH PHỦ Căn cứ ………(2) ……………………………………………………………………………………………. Căn cứ ……. (3) …………………………………………………………………………………………….. Theo đề nghị của …………………………………………………………………………………………… NGHỊ ĐỊNH Điều 1. …........(4) …………………………………………………………………………………………… Điều 2. ……….(5) …………………………………………………………………………………………… Điều 3. Cc ……….(6) ……………………… Chịu trch nhiệm thi hnh Nghị định ny. T/M CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận - …………. - ………… - Lưu (Ký tn, đóng dấu) ----------- 1. Ghi r, vắn tắt nội dung vấn đề ban hnh. 2. Nếu ban hnh những chính sch lớn m Hiến php, Luật trao quyền cho Chính phủ thì ghi điều của Hiến php, Luật trao quyền: nếu l quyền đương nhiên của Chính phủ thì ghi: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 (ghi gọn lấy ngy Quốc hội khĩa IX, kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 30 tháng 9 năm 1992 làm căn cứ).
  2. 3. Nêu căn cứ trực tiếp đối với chính sch, chế độ, thể lệ định ban hnh. Ví dụ Php lệnh hoặc Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoặc Nghị quyết của Chính phủ (nếu cĩ). 4. Trường hợp nội dung Nghị định di, bao gồm nhiều vấn đề, phạm vi lớn hơn có thể chia thành chương, mục, điều. Nếu thnh lập, bi bỏ hoặc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy các cơ Quan Nhà nước cần sắp xếp theo thứ tự, ví dụ: - Tn v chức năng chủ yếu của cơ quan thành lập. - Trong nhiệm vụ cụ thể và cơ cấu tổ chức cũng nn sắp xếp thứ tự trong từng lĩnh vực (quy hoạch, kế hoạch, chế độ, chính sch, vv….. 5. Thông thường quy định: - Phạm vi hiệu lực thi hnh của Nghị định. Ví dụ: Nghị định ny cĩ hiệu lực kể từ ngy ký (nếu cần cĩ thời gian để chuẩn bị thì ghi Nghị định ny cĩ hiệu lực kể từ ngày ….. tháng ….. năm …..) - Nêu văn bản bị sửa đổi hoặc bi bỏ (nu r số ….. ký hiệu, ngày, tháng, năm, tên văn bản, của …….. để tiện tra cứu). - Trch nhiệm hướng dẫn, theo di, kiểm tra, bo co. 6. Nếu liên quan đến tất cả các cơ quan cần nu tất cả, ví dụ: Cc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ v Chủ tịch Ủy ban Nhn dn cc tỉnh, thnh phố trực thuộc Trung ương chịu trch nhiệm thi hnh Nghị định ny…, nếu chỉ liên quan đến ngành nào, địa phương nào thì nu r Thủ trưởng ngành đó và Ủy ban Nhân dân địa phương có lin quan thi hnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản