Mẫu nguyên tử Hiđrô

Chia sẻ: Bùi Doãn Cảnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
185
lượt xem
39
download

Mẫu nguyên tử Hiđrô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương ôn tập môn vật lý tham khảo dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu nguyên tử Hiđrô

  1. Mẫu nguyên tử Hiđrô. Dạng 6: Mẫu nguyên tử Hiđrô. 1) Bán kính quỹ đạo dừng Bán kính quỹ đạo dừng thứ n: rn = r0 .n , với r0=0,53A0: bán kính quỹ đạo Bo cơ bản 2 2) Năng lượng ở trạng thái dừng. E0 13, 6 Năng lượng ở trạng thái dừng: En = 2 = − 2 (eV ) , E0=-13,6eV: năng lượng ở trạng thái cơ n n bản 3) Bước sóng phát ra khi nguyên tử chuyển mức năng lượng ε = Em − En ⇔ E6 Hδ P hc Hγ hf mn = = Em − En ⇒ E5 O λmn E4 Hβ N hc hc Hα λmn = = E3 Pa sen M Em − En E ( 1 − 1 ) 0 Vùng hồng ngoại m2 n2 E2 Ban m e L Vùng khả kiến và a) Các bức xạ của dãy Banmer: một phần vùng tử E 1 ngoại K + Vạch đỏ Hα : L ai m an hc Vùng tử ngoại λα = λML = λ32 : = E3 − E2 λ32 hc + Vạch lam H β : λβ = λNL = λ42 : = E4 − E2 λ42 hc + Vạch chàm H γ : λγ = λOL = λ52 : = E5 − E2 λ52 hc + Vạch tím Hθ : λθ = λPL = λ62 : = E6 − E2 λ62 b) Các vạch có bước sóng dài nhất của các dãy: hc + Dãy Laiman: λ21 : = E2 − E1 λ21 hc + Dãy Banmer: λ32 : = E3 − E2 λ32 hc + Dãy Paschen: λ43 : = E4 − E3 λ43 Bài tập Trắc nghiệm 1 Chọn phát biểu Đúng. Trạng thái dừng của nguyên tử là: A. trạng thái đứng yên của nguyên tử. B. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử. C. Trạng thái trong đó mọi êléctron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân. D. Một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, mà nguyên tử có thể tồn tại. 2 Chọn phát biểu Đúng. ở trạng thái dừng, nguyên tử A. không bức xạ và không hấp thụ năng lượng. B. Không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng. C. không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng. D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng. 3 Dãy Ban-me ứng với sự chuyển êléctron từ quỹ đạo ở xa hạt nhân về quỹ đậo nào sau đây? @ : Lê Thanh Sơn, ( : 0905.930406 Trang 1
  2. Mẫu nguyên tử Hiđrô. A. Quỹ đạo K. B. Quỹ đạo L. C. Quỹ đạo M. D. Quỹ đạo N. 4 Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào dưới đây A. Hình dạng quỹ đạo của các electron . B. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử. C. Trạng thái có năng lượng ổn định. D. Mô hình nguyên tử có hạt nhân. 5. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về nội dung tiên đề “các trạng thái dừng của nguyên tử” trong mẫu nguyên tử Bo? A. Trạng thái dừng là trạng thái có năng lượng xác định. B. Trạng thái dừng là trạng thái mà nguyên tử đứng yên. C. Trạng thái dừng là trạng thái mà năng lượng của nguyên tử không thay đổi được. D. Trạng thái dừng là trạng thái mà nguyên tử có thể tồn tại trong một khoảng thời gian xác định mà không bức xạ năng lượng. 6. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tiên đề về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên tử có nội dung là: A. Nguyên tử hấp thụ phôton thì chuyển trạng thái dừng. B. Nguyên tử bức xạ phôton thì chuyển trạng thái dừng. C. Mỗi khi chuyển trạng thái dừng nguyên tử bức xạ hoặc hấp thụ photon có năng lượng đúng bằng độ chênh lệch năng lượng giữa hai trạng thái đó D. Nguyên tử hấp thụ ánh sáng nào thì sẽ phát ra ánh sáng đó. 7. Bước sóng dài nhất trong dãy Banme là 0,6560µm. Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là 0,1220µm. Bước sóng dài thứ hai của dãy Laiman là A. 0,0528µm; B. 0,1029µm; C. 0,1112µm; D. 0,1211µm 8 Dãy Laiman nằm trong vùng: A. tử ngoại. B. ánh sáng nhìn thấy. C. hồng ngoại. D. ánh sáng nhìn thấy và một phần trong vùng tử ngoại. 9 Dãy Banme nằm trong vùng: A. tử ngoại. B. ánh sáng nhìn thấy. C. hồng ngoại. D. ánh sáng nhìn thấy và một phần trong vùng tử ngoại. 10 Dãy Pasen nằm trong vùng: A. tử ngoại. B. ánh sáng nhìn thấy. C. hồng ngoại. D. ánh sáng nhìn thấy và một phần trong vùng tử ngoại. 11. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Laiman là 1220nm, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ hai của dãy Banme là 0,656µm và 0,4860µm. Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Laiman là A. 0,0224µm; B. 0,4324µm; C. 0,0975µm; D.0,3672µm 12. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Laiman là 1220nm, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ hai của dãy Banme là 0,656µm và 0,4860µm. Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pasen là A. 1,8754µm; B. 1,3627µm; C. 0,9672µm; D. 0,7645µm 13 Hai vạch quang phổ có bước sóng dài nhất của dãy Laiman có bước sóng lần lượt là λ 1 = 0,1216µm và λ2 = 0,1026µm. Bước sóng dài nhất của vạch quang phổ của dãy Banme là A. 0,5875µm; B. 0,6566µm; C. 0,6873µm; D. 0,7260µm @ : Lê Thanh Sơn, ( : 0905.930406 Trang 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản