Mẫu phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
146
lượt xem
8
download

Mẫu phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ

  1. Mẫu số: 03/GPXD (THÀNH PHỐ, QUÂN, HUYỆN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ XÂY DỰNG hoặc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYÊN)………….. Số:……./…….. …., ngày ….. tháng … năm… PHIẾU BÁO YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ 1 Cấp giấy phép xây dựng Làm thủ tục hoàn công Cấp phó bản giấy phép xây dựng Kính gửi: .Ông (Bà) ............................................................................. Ủy ban nhân dân quận (huyện)................... (hoặc Sở Xây dựng) có nhận được đơn của Ông (Bà) ....................................……………………………đề ngày......tháng........năm......... đề nghị cấp: + Giấy phép xây dựng + Biên bản kiểm tra hoàn công + Phó bản giấy phép xây dựng với biên nhận số:.…………………………….....ngày.....tháng......năm.......do ............……………........cấp. Để Ủy ban nhân dân quận (huyện)............. (hoặc Sở Xây dựng) có đủ cơ sở giải quyết cấp theo yêu cầu, đề nghị Ông (Bà) bổ sung các văn bản sau đây: - - - Trân trọng. Lưu ý: - Nếu quá 30 ngày từ khi phát hành giấy báo này mà chủ đầu tư không bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn trên thì Ủy ban nhân dân quận (huyện) hoặc Sở Xây dựng đưa hồ sơ vào lưu trữ theo quy định. Đề nghị chủ đầu tư mang theo biên nhận hồ sơ và phiếu báo này khi đến liên hệ. 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc - Như trên TUN. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... - Lưu Trưởng phòng quản lý đô thị
Đồng bộ tài khoản