Mẫu phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Chia sẻ: quanglinhcfo

PHIẾU BẦU STT HỌ VÀ TÊN 1 Trần Quang Linh 2 Hoàng Thị Ngọc Ánh 3 Trần Quang Thành 4 Huỳnh Thị Thanh Hiền 5 Nguyễn Thị Thanh Hằng

Nội dung Text: Mẫu phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

 

  1. THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐ THƯƠNG MẠI BCH CHI ĐOÀN TC 1.1 PHIẾU BẦU HỌ VÀ TÊN STT Trần Quang Linh 1 Hoàng Thị Ngọc Ánh 2 Trần Quang Thành 3 Huỳnh Thị Thanh Hiền 4 Nguyễn Thị Thanh Hằng 5 THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐ THƯƠNG MẠI BCH CHI ĐOÀN TC 1.1 PHIẾU BẦU HỌ VÀ TÊN STT Trần Quang Linh 1 Hoàng Thị Ngọc Ánh 2 Trần Quang Thành 3 Huỳnh Thị Thanh Hiền 4 Nguyễn Thị Thanh Hằng 5
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản