Mẫu Phiếu đăng ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Kính gửi: Báo

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
193
lượt xem
16
download

Mẫu Phiếu đăng ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Kính gửi: Báo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu Phiếu đăng ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu đăng ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Kính gửi: Báo

  1. Mẫu 6 Phiếu đăng ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Kính gửi: Báo Đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ___________________ − Địa chỉ: _____________________________________ − Điện thoại/Fax/E-mail: ___________________________ 2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế- kỹ thuật/ giấy chứng nhậu đầu tư): ________________________________________ B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: Số Tên gói Hình thức Giá gói Giá Nhà Quyết Hình TT thầu(1) lựa chọn thầu(1) trúng thầu định phê thức hợp nhà thầu(1) thầu(2) trúng duyệt(4) đồng(1) thầu(3) 1 2 3 4
  2. 5 , ngày tháng năm Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) Ghi chú: (1) Ghi theo kế hoạch đấu thầu được duyệt. (2) Cần nêu rõ nội dung chi tiết như đồng tiền, thuế, dự phòng, trượt giá (nếu có). (3) Trường hợp là liên danh, cần nêu rõ đơn vị đứng đầu và các thành viên. (4) Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.
Đồng bộ tài khoản