Mẫu " Phiếu đánh giá kết quả thực tập"

Chia sẻ: chicilonhn

Tài liệu Mẫu " Phiếu đánh giá kết quả thực tập" dành cho các cán bộ hướng dẫn thực tập tại các công ty, cơ quan tham khảo sử dụng trong việc đánh giá kết quả thực tập của nhân viên tập sự.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản